Betingelser Idrettslaget Jardar

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av IDRETTSLAGET JARDAROrg. 971 261 633, heretter kalt JARDAR. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra JARDAR så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Kundedata oppbevares iht. norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.

JARDAR, Org. 971 261 633 er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra beskrivelsen på siden, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos til JARDAR, er ansvarlig for betaling av de ytelser JARDAR eller deres samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

Reklamasjon
Før feil meldes til JARDAR administrasjon, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik JARDAR har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til JARDAR slik at administrasjon kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir høvelig/skriftlegmelding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
JARDAR 
administrasjon skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av kunde, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med JARDAR, betaler ikke JARDAR disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
JARDAR er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis JARDAR godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor JARDAR kontroll, og som kundenikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

JARDAR er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra online tilbud administrasjon side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
JARDAR har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens§3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene
JARDAR forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure
Er JARDAR forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er JARDAR fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Aktiviteter

01.12.2021
Idrettskole for 5-åringer (født 2016) onsdager

17:00 - 17:45

Gymsalen i Combihallen

01.12.2021
Hopptrening

20:00 - 21:00

Bærum Idrettspark

06.12.2021
Idrettskole for 4-åringer (født 2017) mandager

17:00 - 17:45

Gymsalen i Combihallen

07.12.2021
Idrettskole for 5-åringer (født 2016) tirsdager

17:30 - 18:15

Gymsalen i Combihallen

07.01.2022
Jardar Langrenn familiesamling 7.-9. januar 2022

18:00 - 15:00

Gomobu Fjellstue

08.01.2022
Skikurs for barn født 2014-2017 - Januar / Februar 2022

10:00 - 11:15

Vestmarka Ski- og Skiskytteranlegg

16.01.2022
SPORTSCAMP

18:00 - 19:30

Vestmarka, Jardarkollenm Combihallen, Bjørnegård kunstgress og BIP

Kalender

Desember
MTOTFLS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112